Dahua

Dahua
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3, đầu thu 04 kênh trực tiếp là sản phẩm mới của công ty sản xuất thiết bị an ninh lớn trên thế giới Dahua Technolo..

Giá: 2.280.000 đ

Dahua HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3 đầu thu 04 kênh trực tiếp, là sản phẩm mới của công ty sản xuất thiết bị an ninh lớn trên thế giới Dahua Technology. ..

Giá: 2.890.000 đ

Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3đầu thu 08 kênh trực tiếp,  là sản phẩm mới của công ty sản xuất thiết bị an ninh lớn trên thế giới Dahua Technolo..

Giá: 3.580.000 đ

Dahua HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3 đầu thu 08 kênh trực tiếp, là sản phẩm mới của công ty sản xuất thiết bị an ninh lớn trên thế giới Dahua Technology. ..

Giá: 4.190.000 đ

Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3  đầu thu 16 kênh trực tiếp, là sản phẩm mới của công ty sản xuất thiết bị an ninh lớn trên thế giới Dahua Techno..

Giá: 6.350.000 đ